Geschiedenis

Popkoor Roll the Voices is ontstaan uit het oorspronkelijke koortje April Fools, dat repeteerde in Van Boeijenoord te Assen. Dit koor splitste zich in 2003 in tweeën en na rijp beraad besloot het grootste gedeelte dat uit 12 personen bestond toch zelfstandig verder te gaan als popkoor.
Er werd een plaatselijke dirigent benaderd. Hij stelde zich beschikbaar en er werden hier en daar wat mensen bij gevraagd. Al snel telde het koor zo’n 30 leden, hoofdzakelijk vrouwen maar toch ook ca. 7 mannen. Hiermee ontstond eind 2003 het popkoor Roll the Voices. We repeteerden onder leiding van Klaas Pereboom in “De Boerhoorn” te Rolde met Rob Gonera als begeleidend pianist. Het laatste optreden met Klaas Pereboom was met Kerstklanken in de Boerhoorn, in december 2005.
Daarna, met ingang van januari 2006 werd Tjeerd Bakker onze dirigent. Na het vertrek van Rob Gonera nam Tjeerd ook de begeleiding op de piano op zich. De repetitieavond werd in die tijd verplaatst van de maandag naar de dinsdagavond en we gingen van De Boerhoorn naar café Hofsteenge.
In januari 2008 komt Julia Zubar ons koor dirigeren, zij is een jonge gedisciplineerde Russin. Na een periode van bijna een jaar verliet zij ons koor en kwam Tjeerd Bakker weer voor korte duur terug als interim-dirigent. Voor enkele weken hebben we daarna Hans van der Weijden nog als dirigent gehad.

Uiteindelijk is het koor in rustiger vaarwater terechtgekomen met de komst van Greet Polman. Elise, de dochter van Greet werd onze pianiste en vervangster van de dirigent. Daar Elise in 2011 de mogelijkheid kreeg in Rotterdam te gaan studeren hadden we weer een nieuwe pianist nodig. Sinds die tijd zorgt Jorick Feenstra voor de muzikale begeleiding op de piano. Ook Yorick verliet ons koor en ging een nieuwe uitdaging aan.
Na het vertrek van Jorick werd Jasper Blokzijl onze pianist.

In het voorjaar van 2017 is Greet Polman gestopt om ons koor te dirigeren. Els Bruining heeft het stokje overgenomen en samen met Jasper Blokzijl begeleiden zij ons koor.
Sinds eind 2017 heeft Jasper Blokzijl afscheid genomen van Roll the Voices en worden we begeleid door 2 pianisten, Laurens Medemblik en Bram van der Veen.

Daarnaast zijn er een aantal leden die een muziek instrument bespelen bijvoorbeeld gitaar, djembe en blokfluit. Deze worden bij bepaalde muzikale arrangementen ingezet wat een leuke meerwaarde geeft.

Momenteel bestaat het koor uit 35 leden, 8 mannen en 27 vrouwen. Thuis kan er geoefend worden middels muziekbestanden, hetgeen vooral wordt geadviseerd te doen bij de wat moeilijker in te studeren nummers. Na de repetitie van 20.00 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid om gezellig na te zitten in Grand Café Hofsteenge. Hiervan maken vele leden gebruik en vaak kent de gezelligheid geen tijd. Een ieder is dan weer op de hoogte van elkaars wel en wee en zo gaan we weer met een goed gevoel huiswaarts.